Postanowienia ogólne

Cała korespondencja, oraz inne usługi realizowane poprzez serwis storymapping.pl odbywają się z poszanowaniem Twojej prywatności i z zachowaniem wszystkich obowiązujących praw, czyli w skrócie:

 • Gdy zapisujesz się na nasz Newsletter, to przekazujesz nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, poza podmiotami niezbędnymi do świadczenia usługi, które zostały wymienione w dalszej części.

 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, mierzących na przykład czas trwania odwiedzin na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 • Korzystamy również z narzędzi marketingowych – Facebook Pixel, by w serwisie Facebook wyświetlały Ci się spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

 • Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem udostępnianych danych osobowych jest firma Artur Guła Project Makers z siedzibą w Żorach 44-240, pod adresem ul. Dworcowa 8, NIP: 6443393266, REGON: 241583182 („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie storymapping.pl oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania usług, o których mowa w dalszej części Polityki.

 

Rodzaj zbieranych danych

Administrator Serwisu storymapping.pl gromadzi różnorodne dane o Użytkowniku w zakresie danych, które Użytkownik sam dobrowolnie podaje, za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zapisu do Newslettera.

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

Dane osobowe Użytkowniku będą przetwarzane w celu:

 • realizacji przepisów prawa,

 • wysyłania korespondencji elektronicznej po zapisaniu Użytkownika na Newsletter,

 • świadczenia innych usług, takich jak rejestrowanie zapisów na spotkania i szkolenia, wysyłanie materiałów szkoleniowych, obsługa płatności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi zapisanie do Newslettera.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawny obowiązek związany z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym obowiązek działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzysta administrator serwisu storymapping.pl przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz Użytkowników usług czy realizacji zamówień.

 • The Rocket Science Group, LLC, operator serwisu mailchimp.com - w celu obsługi wysyłki Newslettera

 • WebWaver Maciej Czajkowski ul. Sucharskiego 3/5, 01-390 Warszawa, NIP: 5222791884, w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

 • EQ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 przy ul. Św Antoniego 50, NIP: 6292437326 – w celu obsługi księgowej

 • GorTech Agata Goraus, z siedzibą w Żorach 44-240, os. Osiedle Sikorskiego, nr 24A, lok. 26, NIP: 5532175754 – w celu tworzenia i wysyłania treści, zaproszeń na spotkania i szkolenia.

Wszystkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

 

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności, czyli tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych serwisu storymapping.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 • Analiza odwiedzin w ramach usługi Facebook pixel

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 • zbieranie anonimowych danych poprzez Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z serwisu storymapping.pl Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. 

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu storymapping.pl.

 

Prawa Użytkownika

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych przez serwis storymapping.pl. Użytkownik ma również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, ich kopii, a także innych informacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO.

 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. 

 • Prawo do usunięcia danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane, ale Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a Administrator serwisu storymapping.pl nie ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich dalszego przetwarzania. 

 • Dane zostaną również usunięte gdy Użytkownik cofnie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i jednocześnie brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzanie własnych danych osobowych.

 • Prawo do przeniesienia danych. Użytkownik może upoważnić Administratora do przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw, można skorzystać wysyłając email na adres kontakt@storymapping.pl, określając uzasadnienie i treść żądania, np. wskazując nowe dane, lub inny adres email do obsługi korespondencji.

Przesłane zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania.

 

Bezpieczeństwo danych

Administrator serwisu storymapping.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na wirtualnym serwerze dostarczonym przez WebWaver Maciej Czajkowski ul. Sucharskiego 3/5, 01-390 Warszawa, NIP: 5222791884. Serwer ten wg specyfikacji w.w. dostawcy posiada spełnia wymogi bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych.

Administrator serwisu storymapping.pl wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

Subskrypcja Newslettera

W przypadku subskrypcji Newslettera w Serwisie oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji konieczne jest podanie wyłącznie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje od Administratora.

Z otrzymywania tych wiadomości Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego Newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji Newslettera są przetwarzane przez Administratora serwisu storymapping.pl oraz The Rocket Science Group, LLC, operatora serwisu mailchimp.com

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@storymapping.pl

 

 

Polityka prywatności

+48 523 68 98